Varga Tamás Módszertani Napok 2015

Beszámoló a  27. Varga Tamás Módszertani Napok rendezvényéről

Időpontja: 2015.  november 6. péntek 15-19 óra és november 7. szombat 9-17 óra, 

Helyszíne: ELTE TTK Lágymányosi kampusz Déli épület 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C.

A szervezők: A Bolyai János Matematikai Társulat és az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központja.

Támogatók: Varga Tamás Tanítványainak Emlékalapítványa, dr. Appel Gyögy, Oktatási Hivatal

A rendezvényen a részvétel ingyenes volt, de regisztrációhoz kötött. Előzetesen több mint százan regisztráltak a konferenciára.

A konferencia több szekcióra oszlott: 

Angol szekció, Poszterek 

Diákprogramok

Előadások az általános iskolai és a középiskolai matematikatanítás témaköreiből

Kutatótanár. mestertanár

Mentorműhely

Műhelymunka az aktív tábla használatával


1. nap

Vancsó Ödön, a Módszertani Központ vezetője megnyitója után Vásárhelyi Éva személyes hangú előadást tartott saját útjáról a matematikadidaktikához. A volt tanszékvezetőt kollégái köszöntötték.

Szőnyi Tamás gráfelméleti és Zempléni András statisztikai előadását a kompetenciamérésekről a Varga Tamás emlékdíjak átadása követte: az Appel György alapította díjakat Pálfalvi Józsefné adta át.

2. nap

A következő nap  több különböző szekciójában a mellékelt program szerint nagyon sokféle tevékenység zajlott. A délelőtt első részében Ambrus András beszélt tapasztalatairól a matematikai problémamegoldás tanításában, majd egy soktagú kiváló országos kutatócsoport MTA projektjébe nyerhetett a hallgatóság bepillantást: a kombinatorikatanítás kutatásaiba, melyet a Varga Tamás hagyományait folytató egyetemi oktatók és gyakorló tanárok Komplex matematikaoktatás a XXI. században címmel végeztek. Ezalatt  az alsó tagozat iránt érdeklődők a Matematikát tanítók klubjában nyerhettek és oszthattak meg hasznos tapasztalatokat, jó gyakorlatokat különös tekintettel  a gondolkodási módszerek és a matematikai logika fejlesztésére.

A Varga Tamás Módszertani Napok talán legfontosabb jellegzetessége, hogy egyszerre szól a matematikatanítás módszertanának oktatóihoz, kutatóihoz, az összes korosztályt tanító gyakorló matematikatanárokhoz (az elsősökétől kezdve a felső tagozaton és a gimnáziumokon keresztül egészen a különböző szakképző intézmények tanáraiig illetve a főiskolai és egyetemi oktatókig) és a matematika tanárszakos hallgatókhoz.

Ez a célközönség a pedagógustársadalom jelentős részét jelenti, hiszen a matematika az egyik legnagyobb óraszámú tantárgy 12 éven keresztül, az országos vagy a nemzetközi mérések között az első helyen áll. Ezért fontos, hogy a matematikát tanítók és szakos tanárok, nemkülönben a tanárnak készülő egyetemi hallgatók megfelelően tájékozottak legyenek a legfrissebb oktatáspolitikai szabályozásban, köztük is kiemelten a pedagógus életpálya meghatározó kérdéseiben. Mivel a BJMT egyik meghatározó tevékenysége a matematika tehetséggondozás (pl. a Nemzetközi  Matematikai Diákolimpia, vagy a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok), így tagjai között sokan érdeklődnek a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésének lehetőségei, feltételei iránt. A tagok közül máris sokan mestertanárok. Ez indokolta, hogy a Varga Tamás Módszertani Napok közönsége is megismerkedjen az Oktatási Hivatal Projektirodája TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című  projektjének ilyen témájú eredményeivel.

Pár perc csúszással kezdődött és az eredetileg tervezett időtartamot meg is haladta a következő blokk, amelyet Kerekes Balázsnak, az OH projektigazgatójának előadása vezetett be, a nemrég lezajlott mesterpedagógusi  és kutatótanári pilotról. Nagy érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők a pilot céljait, a bekerülés módját és a kísérlet eredményeit, főként, hogy  a következő négy  előadó (mindegyikük matematikatanár) 4 különböző és kiváló példát  mutatott be mester- illetve kutatótanári profilra. Közülük hárman a Bolyai Társulat jól ismert, többféle tisztséget is ellátó tagjai. Kubatov Antal  mesterprogramja az iskolai és kistérségi matematikai tehetséggondozás  konkrét  formáit sorolta fel, melybe az ő esetében  az országos szerepvállalás is beletartozik. Érdekes volt az aktuális szakmai  érdeklődésén túl a jövőbeni terveit is megismerni. Vizi László Tamásné igazgatóként a vezetői profilú mesterprogramra adott személyes és szép, követendő  mintát, a céloktól a munkaformán keresztül a megvalósításig. Őt Dobos Sándor, a Nemzetközi  Matematikai Diákolimpia magyar csapatának vezetője követte, aki a versenyekre való felkészítés nehézségeibe és szépségeibe avatott be, kiemelve és megköszönve hat különböző közösség segítségét. Nemcsak ő, mi is meghatódtunk a diákolimpikonok magyar zászlóján, amelybe mindig  belehímezik az olimpikonok  nevét. Végül egy különleges kanyargós életutat is megismerhettünk Kiss Géza kutatóprogramját követve, amely nagyon sok egyéb fontos tevékenységről is szólt, nemcsak kutatásról.

A témáról szóló öt eladás kerek egészet adott ki, tetszett a közönségnek. 

A 2. nap délutánján a délelőtti diák-tanár programot váltotta fel  az Aktív tanár – aktív tábla szekció, melyben a matematika különböző ágait segítő IKT módszerek kerültek szóba, többek között doktorandusz hallgatók közvetítésével.

Az angol nyelvű szekciónak immár hagyományai vannak, nagyrészt Munkácsy Katalin évek óta tartó lelkes munkájának köszönhetően. Az idősebbek, mint Molnár Emil vagy Lénárt István gondolatai, illetve az amerikai  matematikaoktatást felvillantó Jessica Deshler és  a hazánkban vendég egyetemi hallgatók érdekes összehasonlítása a magyar és az amerikai egyetemek matematikaoktatásának elvi és gyakorlati különbségeiről sokszínűvé tették a konferenciának ezt a részét is.

A középiskolai  oktatás különféle területeinek neves előadói, továbbá a konferenciát záró mentorműhely azt igazolja, hogy érdemes évről évre összehívni a  részt vevők számára  rengeteg információt adó Varga Tamás Módszertani Napok országos rendezvényét.

A Varga Tamás Módszertani Napok előadásainak leadott absztraktjai, bemutatói az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is megnézhetők, letölthetők az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központjának  honlapjáról: http://mathdid.elte.hu/html/vtn2015.html .


 

 

 Varga Tamás Tanítványainak
Emlékalapítványa


1055 Budapest,Falk Miksa u 12.  I. em. 4.
E-mail: info@vtamk.hu
Adószám: 19671664-1-41
A közhasznú alapítvány számlaszáma:
14100127-49651349-01000000


Az ALAPÍTVÁNY ELNÖKE ÉS KÉPVISELŐJE: Pálfalvi Józsefné dr. és Oláh Vera
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: MandG