Olvasnivaló

Rademacher-Toeplitz: Számokról és alakzatokról | részletek
Erről a kötetről legendák szóltak. A legendákat a legkiemelkedőbb matemaikusok terjesztetették. Sokuknak adott életre szóló inspirációt. Most újra kapható! Be­szél­ge­tés Győry Kál­mán­nal Ma­gyar Tu­do­mány 2002/8. Volt kivel meg­be­szél­ned az öt­le­te­i­det, a meg­ol­dá­so­kat? - Nem. Eszem­be sem ju­tott, hogy ilyen kér­dé­sek­kel a ta­ná­ra­im­hoz for­dul­jak. Tud­tam, hogy a...

Játék a végtelennel | részletek
Péter Rózsa a 20. századi magyar matematika egyik nagy alakja. Azok közé a kivételes egyéniségek közé tartozott, akik egyformán kiemelkedőt alkottak kutatóként (a rekurzív függvények témájában), pedagógusként és könyvíróként. A budapesti Tudományegyetem elvégzése után 1929-től középiskolai tanárként dolgozott. A háború után a pedagógiai főiskolák megalakulásakor a budapesti főiskolára került, később...

Matematika didaktikusan | részletek
A 60-as, 70-es években Magyarországon a matematika tanításában alapvető változások mentek végbe, részeként az egész világot  átfogó reformmozgalmaknak. A korabeli oktatási kísérletek közül kiemelkedett a VARGA TAMÁS vezette KOMPLEX matematikatanítási kísérlet, melynek tapasztalataira támaszkodva született meg az 1978-ban bevezetett általános iskolai "új matek" tanterv. Ez a tanterv a...

Matematika: a láthatatlan megjelenítése | részletek
A matematika nem csupán egy száraz, unalmas tantárgy az iskolában, hanem gazdag élettel teli tudomány, amely átszövi egész életünket és mindennapjainkat. Ezt bizonyítja a korábbi könyveivel számos díjat nyert szerző legújabb munkájában. Matematika: A láthatatlan megjelenítése DEVLIN, Keith Közös kiadás a Műszaki Könyvkiadóval 325 oldal, B/5, kötve ISBN:...

A matematika természete | részletek
Reuben Hershnek egy - Paul Davies-szel közösen írt - könyve már megjelent magyarul a Matematika élménye címmel. Olvasói jól ismerik Hersh briliáns stílusát, az írásából átsütő szeretetet kedvenc tárgya iránt. Ebben az újabb művében a matematika egy teljesen új felfogását fejti ki, melyet ő humanista felfogásnak, vagy egyszerűen humanizmusnak nevez. A szerző igazán provokatív kijelentés mellett...

1 | 2 | továbbVarga Tamás Tanítványainak
Emlékalapítványa


1055 Budapest,Falk Miksa u 12.  I. em. 4.
E-mail: info@vtamk.hu
Adószám: 19671664-1-41
A közhasznú alapítvány számlaszáma:
14100127-49651349-01000000


Az ALAPÍTVÁNY ELNÖKE ÉS KÉPVISELŐJE: Pálfalvi Józsefné dr. és Oláh Vera
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: MandG