Matematika didaktikusan

A 60-as, 70-es években Magyarországon a matematika tanításában alapvető változások mentek végbe, részeként az egész világot  átfogó reformmozgalmaknak.

A korabeli oktatási kísérletek közül kiemelkedett a VARGA TAMÁS vezette KOMPLEX matematikatanítási kísérlet, melynek tapasztalataira támaszkodva született meg az 1978-ban bevezetett általános iskolai "új matek" tanterv. Ez a tanterv a korábbi számtan és mértan tanításával szemben már az alsófokú oktatásban is ,,igazi'' matematika tanítását írta elő‚s egy sor új témakőrt vezetett be a korábban megszokottól jelentősen eltérő módszertani szemlélettel.

Jelen kötetünk az 5.-8. osztályos diákoknaknak szánt matematika módszertani hátterét, mélyebb megértését szolgálja.

Elsősorban Varga Tamás és Szendrei Julianna korábbi munkájának felhasználásával készült olymódon, hogy miközben megőrzi az évtizedekkel ezelőtt megtalált jó ötleteket, kiegészíti a jelenkori igényekkel, és az azóta felhalmozódott tapasztalatokkal.

Tanároknak, tanárszakosoknak és igényes szülőknek ajánljuk, akik maguk is örömüket találják egy-egy egyszerű,  már végiggondolt  gondolatban. 

Matematika didaktikusan 
PÁLFALVI Józsefné
300 oldal, B/5, fűzve
ISBN: 963 9132 52 7
Ára: 1350 Ft

Elfogyott!

De elektronikusan vagy print on demand kapható!

 

 Varga Tamás Tanítványainak
Emlékalapítványa


1055 Budapest,Falk Miksa u 12.  I. em. 4.
E-mail: info@vtamk.hu
Adószám: 19671664-1-41
A közhasznú alapítvány számlaszáma:
14100127-49651349-01000000


Az ALAPÍTVÁNY ELNÖKE ÉS KÉPVISELŐJE: Pálfalvi Józsefné dr. és Oláh Vera
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: MandG