A Varga Tamás Alapítvány tájékoztatója


 

FOLYTATÓDIK A JÁTÉKTÓL A KUTATÁSIG tehetségprogram!

 

A Varga Tamás Tanítványainak Emlékalapítványát  Varga Tamás volt munkatársai és tanítványai alapították 1991-ben,  2001 óta közhasznú alapítványként működik. Az Alapítvány célja, hogy a rendelkezésére álló eszközeivel a tudományok szellemében való ismeretterjesztést, tanítást és ehhez kapcsolódó kutatásokat segítse különös tekintettel a matematikára.

 

A Varga Tamás Alapítvány és Módszertani Központ 2001 óta képzéseiben, konferenciáival és pályázataiban szorosan együttműködik az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központjának, a Tanító- és Óvóképző Kar Matematika Tanszékének több oktatójával, a Bolyai János Matematikai Társulattal és többéves európai kapcsolatokkal is rendelkezik.

Évek óta kiváló tanárok részére alapított Varga  Tamás díjat, ösztöndíjakat oszt, konferenciák anyagát publikálja, bevonva a tanár-és tanítóképzésben részt vevő tehetséges fiatalokat.

Az Alapítvány megalakulása óta minden évben november elején megrendezi a Varga Tamás Módszertani Napok konferenciát. Ezen hazai és külföldi kutatók, tanárok, a közoktatás és a felsőoktatás matematikatanítása iránt elkötelezett szaktekintélyei tartanak előadásokat, vezetnek foglalkozásokat magyar tanítóknak, tanároknak, érdeklődőknek. Ez a konferencia lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatokat teremtsünk és fenntartsunk határainkon belüli és kívüli oktatási intézményekkel, terjesszük módszereinket Varga Tamás munkásságára támaszkodva, elgondolásainak továbbfejlesztésével, és megismerjünk a külföldi tapasztalatokat, véleményeket. Az eltelt évek alatt számos neves külföldi előadónk volt: angol, német, finn, amerikai, olasz, lengyel professzorok.

A tavalyi konferencia részleteiről a http://mathdid.elte.hu/html/vtsz.html honlapon olvashatnak.  

 

2009-ben megindítottuk az évi Varga Tamás Módszertani Napok diákszekcióját, ahol az egyéb programok mellett diákok csoportos versenyét is megrendeztük, a csoportokban tanárok együtt dolgoztak saját tanítványaikkal. Mintegy 60 diák és velük együttműködve 10 tanár vett részt a matematikai játékokban, speciális előadásokon. Ezekre a diákokra alapozva indítottuk el 2010-ben a „Játéktól a kutatásig” 60 órás tehetséggondozó sorozatot.

  PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: NTP-OKA-III.

 

Természettudományos Tehetséggondozó Projekt”

Tervezzük egy-egy különleges téma előadójának meghívását:

Hálózatok a gyakorlatban – Dr. Lovrics László, Budapesti Corvinus Egyetem

Zene-matematika-fizika – Dr. Surányi László, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium

Látáskutatás és geometriája – Dr. Kovács Ilona, BME GTK Kognitív Tudományok Tanszéke

Közgazdaság, pénz, biztosítás – Dr. Simonovits András, MTA Közgazdasági Kutatóintézet

Űrkutatás – Dr. Galántai Zoltán, BME GTK

Informatikai kutatások elméleti matematikája – Dr. Lovász László ELTE TTK Matematikai Intézet.

 

Pedagógiai szakembereink országosan elismert szaktekintélyek, köztük Varga Tamás volt munkatársai és szellemi követői.

A program szakmai irányítója: Pálfalvi Józsefné dr., az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központjának docense, a korábbi Tanárképző Főiskolai Kar Matematika Tanszékének vezetője.

Az ELTE TTK-n a természettudományok oktatása történik, ez azt jelenti, hogy sokféle pályára lehet felkészülni, ezek között a legismertebbek a tanárképzés és a tudósképzés. Szeretnénk, ha a középiskolás diákok minél jobban megismernék az egyetemen folyó életet, a képzés közbeni és az egyetem befejezése utáni lehetőségeket. Ehhez segít hozzá a Varga Tamás Alapítvány által rendezett "Játéktól a kutatásig" című tehetséggondozó program, amely középiskolás tanulók matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segíti. A foglalkozások 6 alkalommal szombati napokon lesznek még ebben a naptári évben. A jelenlegi tanévben két alkalmat hirdetünk: május 8. és június 12. A további 4 alkalom a következő tanévre esik: szeptember 25-én, majd november 5-6-án a Varga Tamás Módszertani Napok keretében és végül december elején. A programban összekötjük a matematikát és a természettudományokat, igyekszünk megmutatni a matematika alkalmazhatóságát, másrészt a természettudományok gazdagító hatását a matematikára. A foglalkozásokon a gyerekek részt vesznek játékokban, kísérletekben, vetélkedőkben. Adunk pályázati feladatokat és a végén jutalmazzuk a szorgalmas és eredményes résztvevőket. Azt szeretnénk, hogy a tanárok diákjaikkal együtt vegyenek részt a programokban. Úgy számítunk, hogy egy tanár 4-5 fős diákcsoporttal érkezik.

Információ, jelentkezés: www.vtamk.hu

 

 

 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: NTP-OKA-II/1.

 

A 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek

és a

2010 évi nyári tehetséggondozó táborok támogatására

a közoktatás területére

 

A Matematikai Mulatságok Tábora első alkalommal 2004-ben került megrendezésre. Közvetlen előzménye az 1992 óta megrendezett Matematikatanárok Nyári Egyeteme nevű rendezvény volt.  Ez utóbbi rendezvény szponzorai kivonultak 2004-ben az esemény mögül, ekkor merült fel, hogy a jelenlegi, az elődtábor lebonyolításában is szerepet vállaló szervezők rendezzenek hasonló tábort, mert úgy érezték, hogy szükség van ilyen típusú rendezvényre. Az elődtáborhoz képest végbementek változások, de az alapötlet onnan származik. A leglényegesebb változtatás, hogy az elődtábor a tanárok szakmai továbbképzésére fektetett nagyobb hangsúlyt, a MaMuT azonban diákközpontúságra, a tehetséggondozás előtérbe helyezésére törekszik.

A tábor szellemisége és módszertana folytatása Varga Tamás felfedeztető matematikatanítási  kísérletének, melyben Pósa Lajos, a tábor meghatározó egyénisége is részt  vett. A nyári tábor és a Varga Tamás Alapítvány által szervezett „Játéktól a kutatásig” tehetséggondozó műhely ez évi 60 órás és jövő évi 30 órás programja kiegészítik egymást.

Az érdeklődők és potenciális támogatók minden nyilvános és szükséges információhoz hozzájuthatnak a tábor felépítésével és szervezésével kapcsolatban a www.matematikatabor.hu weboldalonVarga Tamás Tanítványainak
Emlékalapítványa


1055 Budapest,Falk Miksa u 12.  I. em. 4.
E-mail: info@vtamk.hu
Adószám: 19671664-1-41
A közhasznú alapítvány számlaszáma:
14100127-49651349-01000000


Az ALAPÍTVÁNY ELNÖKE ÉS KÉPVISELŐJE: Pálfalvi Józsefné dr. és Oláh Vera
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: MandG